21 lip 2008

Zjem cię - oceny

System ocen, jaki przyjmuję w recenzjach restauracji:

* - nie wrócę,
** - lokal jakich wiele
*** - nie jestem zdecydowany
**** - pierwsza wizyta bez zarzutu
***** - druga wizyta bez zarzutu (po co najmniej dwu miesiącach)
****** - trzy kolejne wizyty bez zarzutu (po kolejnych dwu miesiącach)

Brak komentarzy: